FANDOM


Yuki Yuna is a Hero: Chapter of Doi Tamako (Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru: Doi Tamako no Sho) is an anime and Video Game following the Protagonist Doi Tamako with her new friends Sakura Akane, Hoshiku Akuma (Minowa Gin) and Hakune Haguru to other dimensions.

Story

Doi Tamako was about to be killed but gets transported to another city where Akane found her injured, she brought Tamako to the Hospital. Akane told her that they are in Nagawasu, a modern city. Tamako said she was transported which Akane agreed. Now Tamako has to find new friends to get back to her dimension.....

Character

Doi Tamako

Sakura Akane

Hoshiku Akuma

Hakune Haguru

Iyojima Anzu

Takashima Yuna

Nogi Wakaba

Koori Chikage

Uesato Hinata

Shiratori Utano

Yuki Yuna

Togo Mimori

Inubozaki Fu

Inubozaki Itsuki

Nogi Sonoko

Fujimori Mito

Kusunoki Mebuki

Kokudo Aya

Kagajou Suzume

Yamabushi Shizuku

Miroku Yumiko